Hoog water in de IJssel bij Veessen. Mensen fietsen langs de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Foto Rob Voss

We kunnen de ergste onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering nog voorkomen. Maar dat lukt alleen als wetenschappers samen met relevante maatschappelijke partijen en organisaties intensief samenwerken aan oplossingen. Op dit moment werken we hard aan de oprichting van het nieuwe Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN), zodat we zo snel mogelijk een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het versnellen van de transformaties die nodig zijn om in 2050 een duurzame, klimaatneutrale samenleving te zijn. Wetenschap en onderzoek kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

KIN Pact

Maatschappelijke partijen zitten met KIN-kennisinstellingen in het Pact, dat fungeert als een platform om kennis te delen en ideeën uit te wisselen. Het is ook een bron van ideeën voor het KIN Programma.

✓ brede ‘beweging’ van maatschappelijke partijen en de wetenschap

KIN Programma

Het KIN Programma richt zich op het concreet versnellen van de systeemtransities en het met onderzoek vullen van kennishiaten die binnen het huidige systeem niet snel genoeg worden aangepakt.

✓ missie-gedreven, op systeemtransities gericht

✓ samenwerking gaat voor competitie

✓ internationale component

KIN Centrum

Het KIN Centrum is een netwerkorganisatie en ontmoetingsplek. Het heeft bovendien een coördinerende rol.

✓ netwerkorganisatie, géén instituut ‘oude stijl’

✓ coördineert & beheert het KIN

✓ ontmoetingsplek, klimaat-’hub’

Pilot

NWO heeft een startbudget ter beschikking gesteld om het KIN op te richten. We zijn in november 2022 begonnen met het verder uitwerken van de vier sporen. In de loop van 2023 starten we daarnaast een aantal onderzoeksprojecten als pilot, waarbij we de verschillende vernieuwingen die in het KIN advies benoemd zijn willen doorvoeren en uittesten. De pilots dragen bij om het KIN langs de drie verschillende sporen gaandeweg op te zetten: we beginnen klein, we leren van de bevindingen tijdens de pilot en bouwen verder uit. Zo hopen we snel, maar zorgvuldig, open en transparant, het KIN te gaan implementeren. Waarbij we er alles aan doen alle partijen die bij KIN betrokken moeten worden, zoveel mogelijk mee te nemen in het proces van uitwerken en implementeren.